Swing d.o.o.
informaticki inzenjering Antona Raspora 8
51410 Opatija
Hrvatska

tel: 051 603 099
gsm: 091 500 7141

 

Usluge

Tvrtka Swing d.o.o. pruža usluge savjetovanja i konzaltinga korisnicima koji nemaju potrebnih resursa u svom poslovnom sustavu.

Osim toga specijalizirani smo za izrade:

Idejni projekti

 • Uvod
  - Ciljevi i zadaci
  - Metodologija
  - Projektni tim
 • Detaljni snimak i analiza postojeceg stanja
  - Analiza postojeæeg informacijskog sustava

  - Organizacijska shema
  - Podrucje djelovanja
  - Lista subjekata
  - Lista poslovnih procesa
  - Lista dokumenata (klase podataka)
  - Dijagram poslova korisnika

 • Prijedlog buduceg informacijskog sustava
  - Uspostavljanje funkcionalnosti
  - Programska oprema (opis aplikacija)
  - Racunalna i komunikacijska oprema
  - Resursi
  - Sigurnost sustava
  - Povezanost sa okruženjem

 • Preporuke za nastavak rada
  - Plan aktivnosti za nastavak rada
  - Tehnologija izrade aplikativnih rješenja

 • Ekonomski aspekti ulaganja u daljnji razvitak IS-a
  - Ulaganja u daljnji razvitak IS-a
  - Ocekivani efekti ulaganja

 

Glavni projekti

 • Detaljno definiranje zahtjeva
  - Utvrðivanje potrebne obrade
  - Definiranje korisnickih podataka
  - Detaljan dinamicki plan

 • Eksterni dizajn
  - Definiranje novih procedura rada
  - Definiranje izgleda dokumenata i ekrana
  - Koncepcijski opis baze podatak (naziv, velicina, vrijednost ...)
  - Podaci od specijalnog znaèaja
  - Radna pravila
  - Uputstvo za rad

 

Izvedbeni projekti

 • Interni dizajn
  - Specifikacija transakcija
  - Specifikacija programa
  - Specifikacija izvoðenja poslova
  - Definicija i struktura fizicke baze podataka

 • Izrada programskih kodova (programiranje)
  - Definicija programskih modula (procedura)
  - Programski kodovi

 • Testiranje
  - Testiranje ispravnost izraðenih programskih kodova
  - Ocjenjivanje izraðenog sustava

 • Implementacija i edukacija
  - Potvrðivanje ispravnosti sustava
  - Obuka korisnika