Swing d.o.o.
informaticki inzenjering Antona Raspora 8
51410 Opatija
Hrvatska

tel: 051 603 099
fax: 051 718 181
gsm: 091 500 7141

 

Želite li ...

 • svoja istraživanja uciniti efikasnijim,
 • jednostavno upravljati skladišnim prostorom,
 • kvalitetno pratiti laboratorijske uzorke,
 • kvalitetno pratiti pokusne životinje po kavezima,
 • vršiti brzu i tocnu analizu svih laboratorijskih resursa,
 • razmjenjivati informacije u laboratoriju ?

  Sve to i mnogo više omogucuje Vam WebLAB ...

 

Što je WebLAB?

 • program koji se koristi u svim vrstama laboratorija
 • modularno je koncipiran
 • vrlo je fleksibilan i jednostavan za korišcenje
 • jednostavan je za instalaciju
 • omogucuje korisniku da sam definira strukturu skladišta te oblika i velièine kutija u koje se smještaju uzorci
 • omogucuje korisniku da sam definira sadržaj i oblik podataka o uzorcima koje želi pratiti
 • pruža veliku sigurnost u radu i zaštiti podataka

Moduli WebLAB-a :

Korisnici
Modul za unos korisnika, odreðivanje vrste kao i ovlasti pojedinih korisnika
Upravljanje strukturom skladišta
Mogucnost definiranja više razlicitih vrsta skladišta na razlicitim lokacijama
Upravljanje skladištenjem uzoraka

Definiranje strukture podataka uzoraka kao i pracenje njihova smještaja
Vivarij
Pracenje svih dogaðanja na pokusnim životinjama
Povjest dogaðaja
Evidencija tko, gdje i kada je što unosio u sustav
Pošta
Rješenje za razmjenu i slanje podataka izmeðu korisnika u sustavu
Izvješca
Modul za izlistavanje raznih izvješca iz sustava
Kalendar
Za pracenje razlicitih informacija i dogaðanja u nekom vremenu
Web servis
Omogucuje komunikaciju s ostalim sustavima kao i izmeðu WebLAB korisnika